Articles

FEDAR Foundation is ahead of the current times bridging the academic, skill, career and financial gaps of the young generation.

സോഷ്യൽ വർക്ക്

സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് സമൂഹസേവനം എന്നതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ വർക്കാണ്. ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കർമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് BSW, MSW എന്ന കോഴ്സിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ തലമുറ കൂടുതലും വ്യത്യസ്തത തേടിയാണ് നടക്കുന്നത്, അത്തരക്കാർക്ക് പറ്റിയ പഠന മേഖലയാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക്.

ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറുടെ പ്രധാന ജോലി എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെയോ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുകയും അവർക്കുവേണ്ട സഹായവും മനോധൈര്യവും കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അവരെ തന്നെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും
ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ വർക്കർമാർക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത്.

ബാച്ചിലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് (BSW ) എന്ന ബിരുദ്ധ കോഴ്സും മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ( MSW ) എന്ന ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സും ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. കേരളത്തിന് പുറത്തും അകത്തും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഈ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (സി യു ടി സി) എന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷ വഴി കേന്ദ്രസർവലാശാലകളിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടാം. MSW വിന് ചേരണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരുദ കോഴ്സ് പാസായാൽ മതി. BSW പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല. ഈ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തിയറി പേപ്പറും പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസുകളും ഉണ്ട്. ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായി നിശ്ചിതകാലയളവിൽ ഇന്റേൺഷിപ്, ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ പഠനത്തിന് ഭാഗമായി റൂറൽ ക്ലാസ്സ് ഫീൽഡ് എക്സ്പ്ലോഷർ വിസിറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവ ഓരോ സോഷ്യൽ വർക്ക് വിദ്യാർഥിയുടെയും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും.

MSW-വിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഈ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശത്തും ജോലി നേടാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കോഴ്സ്സാണിത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു കൂട്ടം മനുക്ഷ്യരുടെയോ പ്രശ്നങ്ങളെ ശാസ്തീയമായി പഠിക്കുന്നവരെന്ന എന്ന നിലയ്ക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് ദിനംപ്രതി അവസരം കൂടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്,എന്താണ് സമൂഹം? സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നാൽ എന്ത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ കോഴ്സിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും മനുഷ്യനെ അറിയുക , അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ട പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ കോഴ്സ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സിവിയുടെ പ്രാധാന്യം

പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലെ ഒരു സുപ്രധാന രേഖയാണ് സിവി അഥവാ കരിക്കുലം വീറ്റ. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് സിവി ഷോര്‍ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയുകയെന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സസൂഷ്മം തയ്യാറാക്കേണ്ട രേഖയാണ് സിവി അഥവാ കരിക്കുലം വീറ്റ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, നേട്ടങ്ങൾ, പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവങ്ങൾ, കഴിവുകൾ എന്നിവയുടെ സംഗ്രഹമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിട്ടയായി രൂപപ്പെടുത്തിയ സിവി വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്.

കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്: പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, അഡ്രസ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസോട് കൂടിയാണ് ഒരു സിവി ആരംഭിക്കുക.

ഒബ്ജക്റ്റീവ് അഥവാ വ്യക്തിഗത പ്രസ്താവന: ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ലഘു ചിത്രം നൽകുന്നു. വായനക്കാരൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും പിടിച്ചു പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ പ്രസ്താവന എഴുതാൻ.

പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവങ്ങൾ: ഒരു സിവിയുടെ ഹൃദയം ആണിത്. ഇവിടെ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ വിവരിക്കുന്നു. ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റുകളും സംക്ഷിപ്ത വാക്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ബിരുദങ്ങൾ, ഡിപ്ലോമകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ , പ്രോജക്ടുകൾ, ഇന്റേൺഷിപ്സ് എന്നിവയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലത്തെ അടിവരയിടുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന ജോലിക്ക് അനുസൃതമായ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, പരിശീലനങ്ങൾ എന്നിവ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കഴിവുകളും യോഗ്യതകളും: ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം, ഭാഷ വൈദഗ്ധ്യം, നേതൃത്വശേഷി, സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ, പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള കഴിവ്, മറ്റു കഴിവുകൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുക.

അധിക വിവരങ്ങൾ: വ്യക്തിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ, താല്പര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി അധികമായി ചേർക്കേണ്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു.

ഒരു സിവിയുടെ ആകർഷകമായ അവതരണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിവി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫോർമാറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ക്ലാസിക് ഫോണ്ടുകളിൽ വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവ CV ക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് നൽകാൻ സഹായിക്കും. ഒരു സിവിക്കുള്ളിൽ, അപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഴിവുകളും അനുഭവങ്ങളും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഒരേ സിവിയല്ല വേണ്ടത്. ചിത്രങ്ങളും ഗ്രാഫുകളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകളായ ഡോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിഡിഎഫ് ഫയലായി വേണം സിവി അയക്കാൻ. സി വിയിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. സ്പെല്ലിംഗ്, ഗ്രാമർ, ശൈലി, ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പിശകുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.

ഇന്നത്തെ മത്സരാധിഷ്ഠിത ലോകത്ത്, ഒരു നല്ല ഘടനയുള്ള സിവി ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സിവി ഒരു വ്യക്തിയുടെ തൊഴിൽ അവസരത്തിലേക്കുള്ള പാസ്പോർട്ട് ആയി മാറണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സമയമെടുത്തും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി വേണം ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ. നിർദിഷ്ട ജോലിയുടെ ആവശ്യകതകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കഴിവുകൾ, യോഗ്യതകൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധയോടെ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

A.I യുഗം

വിവര സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ ഓരോ ഏടും ഭരിക്കുന്ന A.I യുഗമാണിന്ന്. ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ നൂതന സൃഷ്ടിയായ A.I (Artifical Intelligence) ഇപ്പോൾ മാറ്റത്തിൻ്റെ പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. A.I യുടെ ക്രിയാത്മകവും, സാങ്കേതിക പരവുമായ മാറ്റം ലോകം അത്ഭുതത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള A.I യുടെ ഈ കടന്നുകയറ്റത്തെ അല്പം ഭയത്തോടെയാണ് നാം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. A.I യെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളും, മുൻവിധികളുമാണ് ഈ ഭയത്തിനാധാരം.എന്നാൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ A.I യുടെ പങ്ക് ഏറേ നിർണായകമാണ്. ഇതിനായി A.I യെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവ് നേടുക എന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മറികടക്കേണ്ട പ്രഥമ കടമ്പ.

വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ തലതൊട്ടപ്പനായി A.I മാറുമ്പോൾ അതുപയോഗിച്ച് പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ആധുനികതയും, ആഢംമ്പരവും കുത്തിനിറച്ച മോഡേൺ വിദ്യാലങ്ങളും സാധാരണക്കാരുടെ വഴികാട്ടിയായ സർക്കാർ സ്ക്കൂളുകളും തമ്മിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരമായ അസമത്വം മറികടക്കാൻ ഒരു പരിധി വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള A.I ടൂൾസ് നമ്മെ സഹായിക്കും.

വിവിധ പഠന വിഷയങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രമുഖ A.I ടൂളുകളാണ്

Quizlet 

പരിശീലനത്തിന്‌ ക്വിസുകൾ, പഠനം രസകരമാക്കുന്നതിന് ചില ഗെയിമിംഗുകൾ എന്നിവ മുഖേന കുട്ടികളിൽ പഠനശീലം രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

Socratic by Google   

ഗണിതം, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം മുതലായ പഠനവിഷയങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന ഇതിൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌തുകൊണ്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു.

Wolfram Alpha 

ഗണിത ശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നു.ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിനു പുറമെ രസതന്ത്രം, ഭൗതിക ശാസ്ത്രം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മുതലായ വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Jasper A.I 

ഉപന്യാസങ്ങൾ, ലേഖനങ്ങൾ, റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഗവേഷണ പേപ്പറുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, ഗവേഷകർക്കും അവരുടെ പ്രൊജെക്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Knewton Alta 

ഗണിതശാസ്ത്രം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം എന്നിവയിലെ സങ്കീർണ്ണമായ ആശങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

Chat GPT

ഗണിതവും ശാസ്ത്രവും മുതൽ സാഹിത്യവും സാമൂഹിക പഠനം വരെയുള്ള വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും, പ്രശ്നങ്ങൾ  പരിഹരിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ ChatGPT സഹായിക്കും. ഇതിന് ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും സാധിക്കും

               ലോകം മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ പാതയിലൂടെ വ്യതിചലിക്കാതിരുന്നാൽ A.I നമുക്ക് അവസരങ്ങളുടെ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു നൽകും. A.I യുടെ സാദ്ധ്യതകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി സജ്ഞരായിരിക്കുക എന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രഥമ ദൗത്യം. A.I ഒരു പ്രതിസന്ധിയല്ല മറിച്ച് അവസരമാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ പഠനരീതി സ്വീകരിക്കാനും, വിനോദത്തിലൂടെ വിജ്ഞാനം പകരാനും തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളിലാണ് ഇന്ന് A.I സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൂള്ള A.I ടൂളുകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനജീവിതത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാണ്.

അവധിക്കാലം എങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമാക്കാം

വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അവധിക്കാലം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ കളിച്ചും സിനിമ കണ്ടും, ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ടും, അങ്ങനെയെല്ലാം വെറുതെ സമയം കളയും. ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കിട്ടാവുന്ന സമയം മുഴുവൻ മൊബൈലിൽ തന്നെയാണ്. വീഡിയോ ഗെയിം കളിച്ചും മറ്റു വീഡിയോകൾ കണ്ടും സമയം വെറുതെ കളയുകയാണ്, പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്കൊന്നു മാറി ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഉണർവും ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജവും നൽകുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ അവധിക്കാലത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

1. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ അവധിക്കാല കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

2. ശരീരത്തിന് ബലവും ഉന്മേഷവും കിട്ടാൻ നീന്തൽ, യോഗ തുടങ്ങിയ ക്ലാസുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് .

3. ബുദ്ധിശക്തി കൂടാനും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറന്നു പോകാതിരിക്കാനുമായി ചെസ്സ്, അബാക്കസ് മുതലായ ഗെയിമുകൾ പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്.

4. നമ്മിലുള്ള കലാവാസനെ വികസിപ്പിക്കാനായി ചിത്രരചന, ഡാൻസ്, സംഗീതം,....etc ചേരാവുന്നതാണ്.

5. കായികമായി നമ്മുടെ കഴിവിനെ വികസിപ്പിക്കാനായി ഫുട്ബോൾ, ബാഡ്മിന്റൺ, ക്രിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പരിശീലനം നേടാവുന്നതാണ്.

കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ മനസിലാക്കി അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭാവി കണ്ടെത്താൻ ഈ അവധികാലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പഠനത്തിന്റെ വിരസതയിൽ നിന്നെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠന നിലവാരം കൂട്ടാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉപകരിക്കുന്നു.

Tips for Successful Studying and Exam Preparation

Studying for exams and preparing for them can be a challenging and stressful experience. However, with the right approach and mindset, you can make the most of your study time and achieve the best possible results. Here are some tips for successful studying and exam preparation:

 1. Plan ahead: Start preparing for exams early and create a study schedule that takes into account the amount of time you have before the exam. Having a plan in place will help you manage your time more effectively and reduce stress.

 2. Set specific goals: Determine what you want to achieve in your study sessions and set specific, achievable goals for each session. This will help you stay focused and motivated throughout the study process.

 3. Study regularly: Consistency is key when it comes to studying. Try to study regularly, rather than cramming all the information in at the last minute. Regular study sessions will help you retain information better and reduce stress.

 4. Use active learning techniques: Instead of passively reading through your notes, try to actively engage with the material. This could involve summarizing information, creating flashcards, or solving practice questions.

 5. Take breaks: Taking regular breaks is important for both your mental and physical well-being. Step away from your study materials for a few minutes every hour to recharge and refocus.

 6. Get organized: Organize your study materials, including notes, textbooks, and practice exams, so that you can easily find what you need when you need it.

 7. Ask for help: If you are struggling with a particular concept or subject, don't hesitate to ask for help. Reach out to your teacher or tutor, or study with a group of classmates.

 8. Get enough sleep: A good night's sleep is essential for retaining information and performing well on exams. Make sure you get enough sleep each night and avoid staying up late to study.

 9. Practice self-care: Taking care of your physical and mental health is crucial for successful exam preparation. Make sure to exercise regularly, eat healthy, and manage stress through activities such as meditation or yoga.

 10. Stay positive: Maintaining a positive mindset can make a big difference in your exam preparation. Believe in yourself, focus on your strengths, and avoid negative self-talk.

By following these tips and taking a structured and positive approach to studying, you can maximize your chances of success and achieve your best possible results on exams. Good luck !!!

Why Profile Building??

The idea of creating a profile is to establish a database or a portfolio that reflects your interests. Profile Building helps you to gain some perspective about your capabilities and improve them. Understanding your capabilities will make you more confident to face the outside world.

An Admission officer or HR needs to know about your career perspectives, skills, Interests, and Achievements. Students with impressive profiles have more chances of getting into an institution or job of their choice. 

The one thing you need to understand about profile building is that it cannot be achieved overnight. It takes time hence the early you start greater are your chances. You can create a strong and distinct profile with more time on your hands.

 • 10th - Perfect time to start building your profile.
 • 11th - A bit late but ok 
 • 12th - Late, Need to rush 

Profile building from an early stage will help you improve your CV/Resume and also will provide you with an in-depth knowledge of topics/subjects about which you are enthusiastic. Most importantly it gives you more self-assurance when dealing with Interviews. 

 

നിങ്ങള്‍ക്കൊരു പഠനതന്ത്രം ഉണ്ടോ?

പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായകമായ ചില ലളിതമായ പഠന ടിപ്പുകൾ

SWOT ANALYSIS

സ്വയം അറിയുക, മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ജീവിതവിജയത്തിന് അനിവാര്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കഴിവുകളും കഴിവുകേടുകളും ബലഹീനതകളും നാം സ്വയം മനസിലാക്കുകയും തിരുത്തേണ്ടവ തിരുത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടവ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഇപ്രകാരം നമുക്ക് നമ്മെത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും വിലയിരുത്താനും സഹായകമായ മാർഗമാണ് SWOT അനാലിസിസ്.

Build your profile through

Vidyapitham

Vidyapeetham, the feadr platform for the profile building is an exclusive digital space for the fedarians.

Sign Up